Praca szuka człowieka

Praca z Agencją Zatrudnienia, Praca tymczasowa, oferty pracy za granicą

Praca szuka człowieka

Delegowanie pracowników

Jeśli firma decyduje się na delegowanie pracowników, musi zapewnić im odpowiednie warunki, natomiast osoby te korzystają ze specjalnych praw. Pracując za granicą, nasze wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne obowiązujące w naszym kraju.  Ponadto obowiązują nas takie same warunki dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, okresu urlopowego, czy równości traktowania mężczyzn i kobiet.

Pracownicy delegowani

Ważną informacją jest  to, że nasz pracodawca może pokryć koszty podróży, wyżywienia, a także zakwaterowania w kraju, w którym rozpoczynamy pracę, jeśli jest to przewidziane w przepisach kraju, z którego pochodzi pracownik. Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia znajdują się w unijnej dyrektywie o delegowaniu pracowników o numerze  96/71/WE. Jeśli naszym krajem docelowym jest państwo będące członkiem Unii Europejskiej, nie musimy posiadać ze sobą pozwolenia na pracę. Nie jest wymagane również składanie wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych.

Delegowanie pracowników

Co więcej, nie będziemy mieć do czynienia z instytucjami zabezpieczenia społecznego w obcym kraju, ponieważ uregulowanie tych kwestii leży po stronie instytucji w naszym kraju. Od tego, jak długo zamierzamy pracować za granicą, zależy również nasze zabezpieczenie społeczne – w przypadku, gdy jest to okres poniżej 2 lat, jesteśmy objęci systemem zabezpieczenia społecznego swojego kraju pochodzenia, lecz w przypadku pracy powyżej 2 lat konieczne jest przeniesienie swojego ubezpieczenia do systemu kraju, w którym pracujemy. Pamiętajmy też, że w przypadku zmiany miejsca wykonywania pracy w ramach delegowania konieczne jest zawarcie tej informacji w naszej umowie o pracę. Może być to sporządzone w formie aneksu do umowy lub też wypowiedzenia zmieniającego. Jak więc widać delegowanie pracowników jest procedurą wieloetapową i nieco skomplikowaną, jednak opłacalną zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika – firma ma szansę na  owocną współpracę i zaistnienie na rynku międzynarodowym, a dla osoby zatrudnionej jest to doskonała okazja do rozwoju i podniesienia swojego statusu oraz komfortu życia.

Więcej informacji na  temat delegowania pracowników znajdziesz na stronie internetowej IMP – Inicjatywy Mobilności Pracy, organizacji pozarządowej która zajmuje się tematem delegowania pracowników: https://inicjatywa.eu